Analysis of Production Technology of Wood Briquettes, Including Costs and Distribution

Main Article Content

Filip Jasiczek
Dariusz Kwaśniewski

Abstract

The paper analyzes the costs of production of wood sawdust briquettes, manufactured by the company Brykiet-Pol2, based in Goleszów in southern Poland. In addition, production technology, raw material supply and distribution of the finished product were analyzed. The costs of producing one ton of briquettes for the four assessed variants ranged from PLN 364.8 (option D) to PLN 648.7 (option A). The cost structure was dominated by the purchase of raw material and depreciation of the technological line. The most economically advantageous production variant was option C, currently implemented in the company (production costs: PLN 458.7·t−1), and the proposed option D, using two briquetting presses. The latter option increased production efficiency and reduced unit costs of briquette production in a three-shift system around the clock.

Article Details

How to Cite
Jasiczek, F., & Kwaśniewski, D. (2020). Analysis of Production Technology of Wood Briquettes, Including Costs and Distribution. Agricultural Engineering , 24(1), 35-45. Retrieved from https://agriceng.ptir.org/index.php/AgricEng/article/view/215
Section
Articles

References

Dinesha, P., Shiva Kumar, A, Marc, A., Rosen, B. (2018). Biomass Briquettes as an alternative Fuel: A Comprehensive Review. Energy Technology, 7(5), 1-8.

Dubas, J. W., Grzybek, A., Kotowski, W., Tomczyk, A. (2004). Wierzba energetyczna – uprawa i technologie przetwarzania. Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu. ISBN 83-88587-71-4.

Dyczkowska, J. (2012). Logistyka zaopatrzenia i produkcji – wpływ na logistykę dystrybucji. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Warszawa. Maszynopis.

Frączek, J. (red.) (2010a). Rozwój i technologie produkcji biopaliw stałych. Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne. Wyd. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. ISBN 978-83-917053-9-1. 161-173.

Frączek, J. (red.) (2010b). Optymalizacja procesu produkcji paliw kompaktowanych wytwarzanych z roślin energetycznych. Wyd. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. Kraków. ISBN 978-83-930818-0-6.

Frączek, J., Cieślikowski, B., Ślipek, Z. (2011). Ocena jakości biopaliw stałych kompaktowych część I: wymagania jakościowe. Autobusy, 10, 161-169.

Gostomczyk, W. (2012). Organizacja systemu logistycznego w produkcji i wykorzystaniu biomasy energetycznej. Logistyka, 4, 939-946.

Kachel-Jakubowska, M., Szpryngiel, M. (2014). Badania własne właściwości surowców biomasowych. w: Zrównoważone wykorzystanie surowców roślinnych i przemysłowych do produkcji peletów. 104-115.

Kowalik, P. (2002). Perspektywy paletyzacji biomasy w Polsce. Czysta Energia, 10, 14-15.

Kraszkiewicz, A., Lorencowicz, E., Kachel-Jakubowska, M. (2015). „Koszty produkcji peletów z biomasy roślinnej pochodzenia rolniczego”, Artykuły z Konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji 2015, Zakopane, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, I, 470-479.

Kuś, L., Matyka, M. (2008). Produkcja biomasy na cele energetyczne jako alternatywny kierunek produkcji. Wieś Jutra, 8-9 (121-122), 8-10.

Kwaśniewski, D. (2008). Technologie oraz koszty produkcji brykietów i peletów z wierzby energetycznej. Agricultural Engineering 5(103), 37-42.

Kwaśniewski, D. (2009). Analiza kosztów produkcji brykietów na przykładzie linii technologicznej typu BRISUR 200. Agricultural Engineering 5(114), 155-161.

Kwaśniewski, D. (2019). Logistic and economical preconditions for production of pellets from sawdust. Agricultural Engineering, 2(23), 5-14.

Maj, G. (2015). Warunki logistyki dystrybucji surowca do zakładów przetwórczych biomasy roślinnej. Logistyka 5, 357-364.

Muazu, R.I., Stegemann, J.A. (2015). Effects of operating variables on durability of fuel briquettes from rice husk and corn cobs. Fuel Processing Technology, 133, 137-145.

Niedziółka, I., Szymanek, M., Zuchniarz, A. (2007). Ocena właściwości energetycznych i mechanicznych brykietów z masy pożniwnej kukurydzy. Agricultural Engineering 7(95), 153-159.

Niedziółka, I., Szpryngiel, M., (2014). Możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne. Agricultural Engineering 1(18), 155-164.

PN-EN 14961-1:2010: Biopaliwa stałe – Specyfikacje paliw i klasy – Część 1: Wymagania ogólne.

Sutrisno, W. Anggono, F,D. Suprianto, A.W. Kasrun, I.H. Siahaan. (2017). The effects of particle size and pressure on the combustion characteristics of cerbera manghasleaf briquettes. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences 12(4), 931-936.

Vaverkova, M.D., Radziemska M., Barton, S., Cerda, A., Koda E. (2018). The use of vegetation as a natural strategy for landfill restoration. Land Degrad Dev., 1-7.

Wróbel, M., Mudryk, K. (2010). Jakość biopaliw stałych. Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne. Wyd. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. ISBN 978-83-917053-9-1.