Initial Treatment, Sublimation Drying and Storage Time of Sweet Pepper Crisps. Microbiological Quality − Part II

Main Article Content

Dorota Sokołowska
Katarzyna Grotkiewicz

Abstract

The paper presents the impact of the initial processing, cultivar, and storage time on the physical and chemical quality of freeze-dried sweet pepper crisps. Sweet pepper after initial washing and crushing was subjected to further four combinations of the initial processing. The first combination included freezing, the second one blanching in 98°C and 2-minutes time, the third one -dehydration in 2% solution of ascorbic acid and the fourth one - dehydration in the 2% solution of sodium chlo-ride. Both types of dehydration were carried out in 70°C for 20 minutes with a 1:4 participation of raw material to osmotic solution. Blanched and dehydrated raw materials were subjected to freezing in -18°C for 24 hours. After the completed process of freezing, the samples were moved to a freezer-drier and were dried by sublimation in -18°C and the reduced pressure of 63 Pa. The research that was carried out proved that the microbiological quality of the obtained sweet pepper lyophilizes was significantly affected by the cultivar, treatment type and storage time. These factors significantly diversified the number of micro-organisms in sweet pepper crisps. No initial processing before sublimation drying caused a considerably average increase of the number of psychrophile and mesophilic bacteria in crisps from both sweet pepper cultivars. A considerable reduction of their total number took place during blanching and dehydration in the ascorbic acid solution and sodium chloride solution. Additionally, along with the storage time, reduction of the total number of psychrophilic, mesophilic bacteria, fungi and yeasts was reported.

Article Details

How to Cite
Sokołowska, D., & Grotkiewicz, K. (2020). Initial Treatment, Sublimation Drying and Storage Time of Sweet Pepper Crisps. Microbiological Quality − Part II. Agricultural Engineering , 24(1), 69-78. Retrieved from https://agriceng.ptir.org/index.php/AgricEng/article/view/218
Section
Articles

References

Ahvenainen, R. (1996). New approaches in improving the shelf life of minimal processes fruits i vegetables. Trends in Food Science and Technology, 7(6), 179-189.

Błażejak, S., Chlebowska-Śmigiel, A., Gientka, I., Gniewosz, M. (2010). Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności. SGGW, Warszawa.

Brużewicz, S., Malicki A. (2007). Stan mikrobiologiczny wybranych przypraw i przeżywalność w nich drobnoustrojów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4(53), 99-108.

Czapski, J. (1997). Warzywa i owoce o małym stopniu przetworzenia. Materiały konferencji Naukowej "Żywność minimalnie przetworzona", 19-20 czerwca, Kraków, 113-121.

Ercole, C., De Gallo, M., Mosiello, L., Baccella, S. (2003). Escherichia coli detection in vegetable food by potentiometric biosensor. Sensors and Actuators B, 91, 163-168.

Janowicz, M., Kowalska H., Lenart, A. (2012). Przyszłość przekąsek owocowo – warzywnych. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo–Warzywny, 2, 9-10.

Jay, J.M., Loessner, M.J., Golden, D.A. (2005). Modern food microbiology. Springer. Switzerland. ISBN 978-0-387-23413-7

Kędzierska, K. (2012). Wpływ temperatury na właściwości sorpcyjne liofilizowanej marchwi. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1(38), 55-63.

Konopacka, D., Płochawski, W. (2003). Dietetyczne chrupki z owoców i warzyw – atrakcyjne formy kruchego suszu przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji. Acta Agrophysica, 2(3), 567-577.

Libudzisz, Z., Kowal, K., Żakowska, Z. (2008). Mikrobiologia techniczna. Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności. Tom 2. PWN, Warszawa.

Majczyna, D., Białasiewicz, D. (2001). Przeżywalność drobnoustrojów w niskich temperaturach. Chłodnictwo, 36(5), 45-48.

Nguyen–The, C., Carlin, F. (1996). The microbiology of minimally processed fresh fruits and vegetables. Critical Reviews in Food Science and Nutrion, 36, 371-401.

Nowacka, M., Witrowa-Rajchert, D. (2011). Procesy wstępne stosowane przed suszeniem owoców i warzyw. Przemysł Spożywczy, 6(65), 36-38.

Szparaga, A., Kopeć, A., Czerwińska, E. (2014). Wpływ odwadniania osmotycznego i zamrażalniczego przechowywania na stan mikrobiologiczny śliwek rozmrażanych w komorze próżniowo-parowej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1(92), 137-147.

Yilidiz, F. (1994). Initial preparation, hi ling and distribution of minimally processed refrigerated fruits and vegetables, in Minimally processed refrigerated fruit and vegetables, R.C. Wiley (eds.), Chapman and Hall Inc., New York, 15-65.

Yogendrarajah, P., Deschuyffeleer, N., Jaxsens, L., Sneyers, J.P. (2014). Mycological quality and mycotoxin contamination of Sri Lankan peppers (Pipper nigrum L.) and subsequent exposre assessment. Food Control, 41, 219-230.