Cluster Analysis in Assessment of Organic Farms Sustainability. Part II Results of Research

Main Article Content

Maciej Sporysz
Maria Szczuka
Sylwester Tabor
Krzysztof Molenda
Maciej Kuboń

Abstract

A modern model of agriculture is based on three orders - organic, social and economic. An attempt was made in this paper to apply cluster analysis for assessment of economic and organic sustainability of organic farms. Factors that statistically influenced a decision on which farms should be recognised as sustainable were indicated. Analyses allow the following conclusion: 1) in organic farming, animal production including cattle breeding and rearing must be based on a high acreage of permanent grasslands; 2) neither the performed production processes nor the level of their automation rate or the level of organic balance do not decide on the production effectiveness, but factors of the surrounding including social factors.

Article Details

How to Cite
Sporysz, M., Szczuka, M., Tabor, S., Molenda, K., & Kuboń, M. (2020). Cluster Analysis in Assessment of Organic Farms Sustainability. Part II Results of Research. Agricultural Engineering , 24(1), 79-89. Retrieved from https://agriceng.ptir.org/index.php/AgricEng/article/view/219
Section
Articles

References

Kaufman L, Rousseeuw P.J. (2005). Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis. John Wiley & Sons

Krupa M., Witkowicz R., Jacyk G. Opłacalność produkcji w gospodarstwach ekologicznych uczestniczących w polskim FADN, Fragm. Agron. 33(3) 2016, 46-56.

Lampridi, M.G.; Sørensen, C.G.; Bochtis, D. (2019). Agricultural Sustainability: A Review of Concepts and Methods. Sustainability,11, 5120.

Mächler, M., Rousseeuw, P., Struyf, A., & Hubert, M. (2015). Finding Groups in Data: Cluster Analysis Extended. WEB: ftp://128.61.111.11/pub/CRAN/web/packages/cluster/cluster.pdf, available: 2019-08-01.

StatSoft, Inc. (2013). Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft. WEB: http://www.statsoft.com/textbook/, available: 2019-08-01.

Everitt B, Hothorn T., A Handbook of Statistical Analyses Using R, WEB: https://cran.r-project.org/web/packages/HSAUR/vignettes/Ch_cluster_analysis.pdf, available: 2019-08-01.

Sokołowicz Z., Topczewska, J. (2016). Chów zwierząt w gospodarstwach ekologicznych w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Polish Journal for Sustainable Development,(20).

Sporysz M., Szczuka M., Tabor S., Molenda K., Kuboń M. (2019). The use of cluster analysis in assessing the sustainability of organic farms. Part 1. Methodical considerations. Agricultural Engineering, 23(4), 69-76.

Szeląg-Sikora A., Kowalski J. (2012). Efektywność rolniczej produkcji ekologicznej w zależności od kierunku produkcji gospodarstwa rolnego. Inżynieria ekologiczna 4(139). T. 1. 421-429.

Wrzaszcz W. (2017). Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych oddziałujących w różnym zakresie na środowisko przyrodnicze. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2(351), 3-31.