Analysis of the Harvesting Quality of Redcurrant with a Trailed Combine

Main Article Content

Grażyna Szmajda
Tomasz Nowakowski

Abstract

Field tests on the quality of shaking off redcurrant fruit Rosetta cultivar with a half-row trailer harvester “Marek” produced by Dom-Wid were carried out. The tests were performed at two average working speeds ῡ1 = 0.47 m·s−1; ῡ2 = 0.60 m·s−1 and two rotational speeds of a tractor n1 = 1500 rpm; n2 = 1900 rpm. The length and diameter of shoots of redcurrant, length of a bunch, number of fruits in a bunch and mass of fruit were measured. Weather conditions were presented: rain fall, air temperature and moisture. Analysis of results showed that the working speed and the rotational speed has a significant impact on the quality and amount of the yield. At the highest rotations, the harvesting quality of fruit by a harvester was the worst and was 77.15%.

Article Details

How to Cite
Szmajda, G., & Nowakowski, T. (2020). Analysis of the Harvesting Quality of Redcurrant with a Trailed Combine. Agricultural Engineering , 24(1), 91-102. Retrieved from https://agriceng.ptir.org/index.php/AgricEng/article/view/220
Section
Articles

References

Błaszczyńska, B. (2010). Uprawa porzeczek. Hortpress, Warszawa. ISBN: 9788361574569.

Chlebowska, D., Salamon, Z. (2001). Mechaniczny zbiór porzeczek. Hasło ogrodnicze 7, 9-10.

Gwozdecki, J. (2007). Porzeczki i agrest. Wydawnictwo Działkowiec, Warszawa, ISBN 83-89615-24-4.

Hansen, S., Maughan, T., Balck, B. (2014). Red Currant in the Garden. Horticulture Science, 5, 3-4.

Knjaziew, S., Gurin, A. (2000). Wlijanije sadzaszczitnych połos na urożajnost czernoj smorodiny. Sadowodstwo i Winogradarstwo 3, 10-11.

Kowalczuk, J., Zarajczyk, J., Leszcyński, N. (2008). Evaluation of the raspberries harvest quality of the WEREMCZUK’s firm „NATALIA” combine. Agricultural engineering 2, 89-93.

Moyer, R., Hummer, K., Finn, Ch., Frel, B., Wrolstad, R. (2002). Anthocyanins, Phenolics and Antioxisant Capacity in Diverse Small Fruits: Vaccinium, Rubus, and Ribes. Journal of Agricultural and Food Chemistry,4, 519-525.

Nowakowski, T. (2005). Przyczepiany kombajn do zbioru owoców jagodowych. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 4, 8-10.

Ochmmian, I. (2013). Comparison of fruit quality of three blackcurrant cultivars (RIBES NIGRUM L.) depending on their size. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stentinsis, 97-106.

Pikuła, W. (2016). Krzewy owocowe - Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie. Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny. ISBN 978-83-939083-6-3.

Rabcewicz, J. (2006). Aechanizacja zbioru owoców jagodowych. Hasło ogrodnicze 7, 5-6.

Salamon, Z. (2007). Kombajn do zbioru owoców jagodowych. Opis patentowy PL 193726 B1.

Salamon, Z 2002). Wpływ wybranych parametrów kombajnu na zbiór owoców i na powstawanie uszkodzeń krzewów kilku gatunków roślin jagodowych. Zeszty Naukowe Instytutu Sadowadownictwa i Kwiaciarstwa Skierniewice, 331, 203-216.

Salamon, Z., Wawrzyńczak, P., Rabcewicz, J. (1997). Machine harvesting of berry bush fruits. Agricultural Engineering Problems, 61-68.

Wawrzyńczak, P. (2003). Zmechanizowanie technologii produkcji porzeczek i agrestu. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa (INSAD), 72-81.

Węgrzyn, A. (2005). Investigation problems concerning the losses of fruits and vegetables caused by harvesting machines. Problems of Agricultural Engineering 1, 49-56.

Wilczyński, K., Olesińska, K., Kałwa, K., Kobus, Z. (2017). Analysis of cultivation and composition, nutritional and health-promoting properties of black chokeberry fruit. Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria 16(1-2), 3-11.

Lamont, W., Harper, J. (2012) Irrigation for Fruit and Vegetable Production. Agricultural Alternatives, 2-3.