Analysis of the Vacuum-Steam Defrosting Process of Plums Pre-Treated with Dehydrofreezing

Main Article Content

Agnieszka Szparaga
Sławomir Kocira
Alaa Subr
Ameer Al-Ahmadi

Abstract

The research material was prune plums (Prunus domestica L.), subjected to osmotic pre-treatment, with variable process time parameters and osmotic solution concentration. Plums thus fixed were frozen and stored for 6 months. At even (monthly) intervals, the product was defrosted by the vacuum-steam method, using the s-p-p chamber, until the thermocouple indicated a temperature of 4ºC in the sample’s thermal center. In order to study the kinetics of phenomena occurring during the defrosting process, the chamber was equipped with a measuring system to enable measurement and recording of temperature changes in time in the geometric center of the sample, as well as the temperature on the sample surface. The conducted tests proved that the time of vacuum-steam defrosting of fruit depended on the amount of water contained in it. In plums dehydrated in 45-65% sucrose solutions, duration of the defrosting process was shortened already after three months of frozen storage. After 6 months of storage, defrosting of these fruits was twice as fast as that of control samples.

Article Details

How to Cite
Szparaga, A., Kocira, S., Subr, A., & Al-Ahmadi, A. (2020). Analysis of the Vacuum-Steam Defrosting Process of Plums Pre-Treated with Dehydrofreezing. Agricultural Engineering , 24(1), 103-111. Retrieved from https://agriceng.ptir.org/index.php/AgricEng/article/view/221
Section
Articles

References

Agnelli, M.E., Marani, C.M., Mascheroni, R.H. (2005). Modelling of heat and mass transfer during (osmo) dehydrofreezing of fruits. Journal of Food Engineering, 69, 415-424.

Bartosik, P., Plawgo, A., Kukiełka, L. (2011). Optymalizacja statyczna procesu odwadniania osmotycznego i przechowywania truskawek. Inżynieria Rolnicza, 5(130), 15-21.

Chiralt, A., Talens,P. (2005). Physical and chemical changes induced by osmotic dehydration in plant tissues. Journal of Food Engineering, 67, 167-177.

Diakun, J., Kopeć, A. (2004). Koncepcja rozmrażania próżniowo-parowego produktów spożywczych z wykorzystaniem sublimacji. XI konferencja naukowo-techniczna BEMS. Wydawnictwo Uczelnianie Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.

Diakun, J., Kopeć, A. (2006). Porównanie procesu rozmrażania mięsa metodami próżniowo-parową i sublimacyjno-próżniowo-parową. Inżynieria Rolnicza, 7(82), 73-81.

Gruda, Z., Postolski, J. (1999). Zamrażanie żywności, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo‐Techniczne. ISBN 8320423325.

Kamińska, A., Lewicki, P.P. (2005). Metoda dehydrofreezing (D–F) – znaczenie i przyszłość. Przemysł Spożywczy, 9, 12-15.

Kamińska, A., Lewicki, P.P. (2006). Metoda dehydrofreezing. Chłodnictwo XLI, 10, 38-42.

Konopacka, D. (2006). Produkcja suszu wiśniowego z wykorzystaniem technologii odwadniania osmotycznego. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 11, 12-15.

Kopeć, A., Diakun, J. (2005). Kinetyka zmian masy i temperatury w procesie sublimacyjno-parowopróżniowego rozmrażania mięsa. Inżynieria Rolnicza 11(71), 251-258.

Kopeć, A., Diakun, J., Milewski, T. (2009). Rozmrażanie truskawek metodą próżniowo-parową. Inżynieria Rolnicza 2(111), 83-89.

Kowalska, H., Lenart, A. (1999). Kinetyka odwadniania osmotycznego jabłek i marchwi w wybranych parametrach procesu. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 821(25), 55-61.

Kowalska, H., Lenart, A. (2005). Zmiany struktury tkanki roślinnej wywołane odwadnianiem osmotycznym. Inżynieria Rolnicza 9, 187-195.

Lazarides, H.N., Mavroudis, N. (1995). Freeze/thaw effect on mass transfer rates during osmotic dehydration. Journal of Food Science 60(4), 826-829.

Moreno, J., Chiralt, A., Escriche, I., Serra, J.A. (2000). Effect of blanching/osmotic dehydration combined methods on quality and stability of minimally processed strawberries. Food Research International, 33, 609-616.

Pałacha, Z., Kamińska, A. (2001). Wpływ wstępnej obróbki osmotycznej na przebieg procesu zamrażania jabłek. Chłodnictwo 36(3), 44-47.

Piotrowska, M., Nowak, A. (2005). Drobnoustroje w produktach spożywczych mrożonych i przechowywanych w warunkach chłodniczych. Chłodnictwo, 12, 50-52.

PN-90/A-75101.03. Przetwory owocowe i warzywne. Oznaczanie zawartości suchej masy metodą wagową.