Analysis of Energy Properties of Granulated Plastic Fuels and Selected Biofuels

Main Article Content

Maciej Domański
Jarosław Paszkowski
Sergey Otroshko
Janusz Zarajczyk
Dariusz Siłuch

Abstract

The paper discusses the possibility of using alternative fuels from bio-mass and plastics in Poland. Their physiochemical properties and possible application in the chemical, cement and energy industries were determined. The heat of combustion of the tested samples was 26.169 MJ·kg−1. On the other hand, the moisture content in the tested material was 1.6%, i.e. within the requirements for this raw material. Since the chlorine content in relation to the sulfur content in the waste is an indicator of the corrosive potential of the fuel, the content of chlorine and sulfur was determined in laboratory tests. The analyzed waste samples were within the specified requirements. The tested material, in which the chlorine content was determined (0.577%), indicates that the tested fuels can be included in the power industry, in accordance with PN-EN 15359:2012.

Article Details

How to Cite
Domański, M., Paszkowski, J., Otroshko, S., Zarajczyk, J., & Siłuch, D. (2020). Analysis of Energy Properties of Granulated Plastic Fuels and Selected Biofuels. Agricultural Engineering , 24(3), 1-9. Retrieved from https://agriceng.ptir.org/index.php/AgricEng/article/view/246
Section
Articles

References

Błachowicz, K. (2013). Jasne reguły gry. Recykling, 7, 151-152.

Boer, E. (2013). Jak zwiększyć kaloryczność RDF. Przegląd Komunalny, Zeszyt Specjalny, 3, 8-9.

Caban, J., Droździel, P., Ignaciuk, P., Kordos, P. (2019). Analysis of the effect of the fuel dose on selected parameters of the diesel engine start-up process. Transportation Research Procedia, 40, 647-654.

Dalai, A. K., Batta, N., Eswaramoorthi, I., Schoenau, G. J. (2009). Gasification of refuse derived fuel in a fixed bed reactor for syngas production. Waste Management, 29, 252-258.

Górski, M. (2015). Paliwo alternatywne” w regulacjach prawnych dotyczących odpadów. In: Zabawa. S. (eds.). Zarządzanie Gospodarką Odpadami, Poznan. 59-68.

Central Statistical Office (GUS). Department of Regional Studies and Environment, Ochrona Środowiska 2015, Warszawa 2015.

Kalisz, M. (2013). Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi z zastosowaniem MBP. Siła eko-biznesu, 5, 2-8.

KPGO (2010). Krajowy plan gospodarki odpadami 2014. Annex to Resolution No. 217 of the Council of Ministers of 24 December 2010 (item 1183).

Krawczyk, P., Szczygieł, J. (2013). Analiza uwarunkowań stosowania paliwa alternatywnego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w warunkach przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Rynek energii, 6, 91-96

Marczuk, A., Misztal, W., Słowik, T., Piekarski, W., Bojanowska, M., Jackowska, I. (2015). Chemiczne uwarunkowania zagospodarowania elementów pojazdów poddanych recyklingowi. Przemysł Chemiczny, 94, 1867-1871.

Mokrzycki, E., Uliasz-Bocheńczyk, A., Sarna, M. (2000). Wastes as alternative fuels in cement industry. Proceedings of 8-th International Energy Forum ENERGEX 2000. Energy 2000. The Beginning of a New Millenium. Las Vegas, July 2000.

Monti, A., Virgilio, N. Di., Venturi, G. (2008). Mineral composition and ash content of six major energy crops. Biomass and Bioenergy, 32, 216-232.

Niemczuk, B., Nieoczym, A., Caban, J., Marczuk, A. (2018). Analysis of chemical and energy properties of energy willow in the industrial burning. Przemysł Chemiczny, 97, 44-48.

PN-EN 15359:2012 standard Solid recovered fuels - Technical requirements and classes.

PN-EN 15375:2011 standard Solid recovered fuels - Terminology, definitions and terms.

Nowak, M., Szul, M. (2016). Possibilities for application of alternative fuels in Poland. Archives of Waste Management and Environmental Protection. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 18, 33-44.

Pronobis, M., Ciukaj, S., Mroczek, K., Wojnar, W., Kortylewski, W., Hardy, T. (2010). Degradacja materiałów urządzeń energetycznych. In: Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biomasy, P. Bocian, T. Golec, J. Rakowski (red.), Institute of Power Engineering, Warsaw, 337-362.

Sarna, M., Mokrzycki, E., Uliasz-Bocheńczyk, A. (2003). Paliwa alternatywne z odpadów dla cementowni – doświadczenia Lafarge Cement Polska S.A. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej. Issue No. 21, Series: Environmental Engineering. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2003, 309-316.

Szmigielski, M., Zarajczyk, J., Kowalczyk-Juśko, A., Kowalczuk, J., Rydzak, L., Ślaska-Grzywna, B., Krzysiak, Z., Cycan, D, Szczepanik, M. (2014). Jakość brykietów z biomasy jako surowca do termochemicznego przetwarzania i produkcji gazu syntezowego. Przemysł Chemiczny, 93, 1986-1990.

Szyszlak-Bargłowicz, J., Słowik, T., Zając, G., Piekarski, W. (2013). Inline plantation of Virginia Mallow (Sida hermaphrodita R.) as biological acoustic screen. Rocznik Ochrona Środowiska, 15, 524.

Tucki, K., Mruk, R., Orynycz, O., Botwińska, K., Gola, A., Bączyk A. (2019). Toxicity of Exhaust Fumes (CO, NOx) of the Compression-Ignition (Diesel) Engine with the Use of Simulation. Sustainability, 11, 2188.

Warpechowska, B. (2018). Bogactwo leży na śmietnikach. Puls Biznesu. Accessed on: 2/15/2018

Wasiak, A., Orynycz, O. (2015). The effects of energy contributions into subsidiary processes on energetic efficiency of biomass plantation supplying biofuel production system. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 7, 292-300.

Wilk, B. (2006). Określenie zależności wartości opałowej od wybranych właściwości fizykochemicznych biomasy. IChPW, Zabrze.

Wzorek, M., Król, A. (2012). Ocena jakości paliw z odpadów powstałych w procesach współspalania z węglem. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 5, 444-453.

Most read articles by the same author(s)