Quality Assessment of Delivery in the Supply Chain Optimization

Main Article Content

Marcin Gaura
Maciej Kuboń
Zbigniew Kowalczyk
Dariusz Kwaśniewski
Zbigniew Daniel
Krzysztof Kapela

Abstract

The paper discusses supplier evaluation as a tool for controlling the level of service in a production enterprise based on data from the selected production company. The suppliers were assessed and analyzed based on their respective assortment groups and strengths and weaknesses of their activity were indicated. It was found that the supply chain in the analyzed company is largely determined by the type of ordered goods, the place of its production and the method of its distribution to the customer.

Article Details

How to Cite
Gaura, M., Kuboń, M., Kowalczyk, Z., Kwaśniewski, D., Daniel, Z., & Kapela, K. (2020). Quality Assessment of Delivery in the Supply Chain Optimization. Agricultural Engineering , 24(3), 21-30. Retrieved from https://agriceng.ptir.org/index.php/AgricEng/article/view/248
Section
Articles

References

Blaik, P. (2010). Kluczowe wyzwania współczesnej logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Struktura – trendy – doświadczenia, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 4, 14-19.

Bujak, A. (2015). Zarządzanie i funkcjonowanie współczesnego i perspektywicznego łańcucha dostaw. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe. Nr 249, 50-62.

Coyle, J., Bardi, E., Langley, J. (2012). Zarządzanie logistyczne. PWE, Warsaw. ISBN 978-83-208-1864-2

Ficoń, K. (2008). Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne. BEL Studio Sp. z o.o. Warsaw. ISBN: 978-83-61208-11-2.

Iakovou, E., D. Vlachos, Ch. Achillas, and F. Anastasiadis. (2014). Design of sustainable supply chains for the agrifood sector: a holistic research framework. Agric Eng Int: CIGR Journal, Special issue 2014.

Kolasińska-Morawska, K.(2011). Zarządzanie logistyczne. Wydawnictwo SWSPiZ Łódź. ISBN: 978-83-62916-23-8

Krygier, J. (2011). Przedsiębiorczość i zarządzanie. Wydawnictwo SWSPiZ Łódź. ISBN: 978-83-62916-23-8

Kuboń, M. (2007). Logistyka zaopatrzenia gospodarstw rolniczych o wielokierunkowym profilu produkcji. Inżynieria Rolnicza, 6(94), 113-119.

Maloni, M.J., Brown, M.E. (2006). Corporate Social Responsibility in the Supply Chain: An Application in the Food Industry. Journal of Business Ethics. Vol.68, 35-52.

Nowicka-Skowron, M.(2000). Efektywność systemów logistycznych. PWE. Warsaw. ISBN 83-208-1332-8

Owsiak, Z., Płócienniczak, M., Biskupski, A., Weber, R., Włodek, S. (2013). Logistics of supply of agricultural farms in the selected production means. Inżynieria Rolnicza, 3(146), 275-284.

Pfohl, H. (2001). Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań. ISBN 83-87344-10-9.

Twaróg, J. (2005). Mierniki i wskaźniki logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań. ISBN 978-83-87344-91-7.

Wajszczuk, K. (2016). The role and importance of logistics in agri-food supply chains: An overview ofempirical findings. Logistics and Transport, 2(30), 47-55.

Witkowski, J. (2010). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje. Procedury. Doświadczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw. ISBN: 978-83-208-1865-9.