Influence of the Printing Nozzle Diameter on Tensile Strength of Produced 3D Models in FDM Technology

Main Article Content

Wojciech Kiński
Paweł Pietkiewicz

Abstract

The article presents the results of tensile strength tests taking into account the influence of the printing nozzle diameter. The 3D printing method in FDM technology is described. The aim of the research was to investigate the effect of the printing nozzle diameter installed in the head. Samples printed with two types of filling were tested. The obtained results were summarized and compared. The printing time of the samples was compared with a diameter of each nozzle. Based on the strength tests, it can be concluded that the tensile strength of the samples made with the FDM printing technology is proportional to the used printing nozzle diameter.

Article Details

How to Cite
Kiński, W., & Pietkiewicz, P. (2020). Influence of the Printing Nozzle Diameter on Tensile Strength of Produced 3D Models in FDM Technology. Agricultural Engineering , 24(3), 31-38. Retrieved from https://agriceng.ptir.org/index.php/AgricEng/article/view/249
Section
Articles

References

Bharath, V., Dharma, R., Prakash, N., Henderson, M. (2014).Sensitivity Of Rp Surface Finish To Process Parameter Variation. Journal of North America, 3, 124-133.

Kiński, W., Pietkiewicz, P. (2016). Parametry eksploatacyjne wpływające na jakość wydruków w technologii FDM. Mechanik, 7, 632-636.

Kiński, W., Pietkiewicz, P. (2018). Koncepcja systemu podawania materiału w drukarkach 3D wykorzystującego zużyty materiał w technologii FDM. Mechanik, 7, 543-545.

Maćkowiak, P., Magdziarz, D., Kotyk, M., Tomkiewic,z R., Kabat, P. (2016). Wielkość i liczba wad w elementach wyprodukowanych metodą FDM w zależności od parametru prędkości wytwarzania. Postępy w Inżynierii Mechanicznej, 7, 17-31.

Miazo, Ł. (2016). Badanie wytrzymałości na rozciąganie próbek wydrukowanych w technologii FDM z różną gęstością wypełnienia. Mechanik,7, 533-538.

Nancharaiah, T., Raju, D.R., Raju, V.R. (2010). An experimental investigation on surface quality and dimensional accuracy of FDM components. International Journal on Emerging Technologies, 1, 106-111.

Nowak, B., Pająk, J. (2010). Biodegradacja polilaktydu (PLA). Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 2, 1-10.

Zhengyan, Z.,Sanjay, J. (2015). An improved slicing algorithm with efficient contour construction using STL files. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 80, 1347-1362.