Operating Parameters and Environmental Indicators of Diesel Engines Fed with Crop-Based Fuels

Main Article Content

Grzegorz Dzieniszewski
Maciej Kuboń
Miroslav Pristavka
Pavol Findura

Abstract

A comparative analysis of performance of Diesel engines fuelled by diesel oil, methyl ester of rapeseed oil and raw rapeseed oil was performed. The analysis of external characteristics of engines powered by various fuel types was accepted for an assessment. Engine performance rates were analysed while attention was paid to power courses, moment, unit fuel consumption and hour fuel consumption, exhaust fumes temperature and exhaust smoke. Operation effectiveness of engines was assessed when they were fed with various fuel types and optimal proportions of fuel mixtures were indicated. Environmental aspects of powering the engines with traditional fuels and crop-based fuels were analysed. The total CO2 emission in the entire process of manufacturing and combustion of fuels was accepted as a criterion. A simplified economic analysis was performed in the aspect of the underlying purpose of using crop-based fuels for propulsion of piston engines. Conclusions and recommendations that indicate directions of development concerning the analysed issue were prepared.

Article Details

How to Cite
Dzieniszewski, G., Kuboń, M., Pristavka, M., & Findura, P. (2021). Operating Parameters and Environmental Indicators of Diesel Engines Fed with Crop-Based Fuels. Agricultural Engineering , 25, 13-28. https://doi.org/10.2478/agriceng-2021-0002
Section
Articles

References

Baczewski, K., Kałdoński, T. (2005). Paliwa do silników o zapłonie iskrowym. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa. ISBN 978-83-206-1705-4.

Bechtold, R. (2002). Alternative Fuels Transportation Fuels for Today and Tomorrow. Wyd. SAE International.

Bocheński, C. (2003). Biodiesel paliwo rolnicze. SGGW, Warszawa. ISBN 978-83-724-4412-7.

Bocheński, C. (2006). Assessment of energy inputs and emission of gases at production of esters of rapeseed oil. Inżynieria Rolnicza, 5, PTIR Kraków, 31-37.

Dzieniszewski, G., Piekarski, W. (2006). The selected problems of feeding diesel engines with low-processed rape oil. Eksploatacja i Niezawodność, 3(31), PNTTE Warszawa, 58-65.

Dzieniszewski, G. (2008). Wybrane problemy stosowania biopaliw do zasilania silników z zapłonem samoczynnym. Inżynieria Rolnicza, 10(108), PTIR Kraków, 39-45.

Holt, D. (2004). Alternative Diesel Fuels. Wyd. SAE International. ISBN-13: 978-0768013313.

Jankowiak, S. (2001). Budowa i działanie wytwórni paliwa ciągnikowego z oleju rzepakowego opracowanej w PIMR. Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, Nr 1, Poznań, 76-79.

Jonek-Kowalska, I. (2016). Ocena konkurencyjności biopaliw w aktualnych uwarunkowaniach technologicznych, rynkowych i prawnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Z.97, Politechnika Śląska, 141-152.

Kowalczyk, J., Longwic, R., Lotko, W., Górski, K., Łodygowski, K., Markov, K. (2015). Wstępna analiza toksyczności spalin silnika o zapłonie samoczynnym przy zasilaniu mieszaninami oleju rzepakowego z niereaktywnym rozpuszczalnikiem. Logistyka, 3, Poznań, 2350-2359.

Lotko, W. (2007). Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami węglowodorowymi i roślinnymi. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Motowidlak, U. (2016). Znaczenie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie samochodowym dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Unii Europejskiej. WUŁ, Łódź. ISBN Ebooka: 978-83-808-8274-4, 9788380882744

Pawlak, J. (2000). Czy biopaliwo może być opłacalne. Technika Rolnicza, 4, Poznań. ISSN 2719-4221 (online)

Sander, P., Longwic, R., Lotko, W., Niemczuk, B. (2017). Present concept of using rapeseed oil as fuel. Autobusy, 6, 414-419.

Szlachta, Z. (2002). Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi. WKiŁ, Warszawa. 218s.

Tys, J., Piekarski, W., Jackowska, J., Kaczor, A., Zając, G., Starobrat, P. (2003). Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliw z rzepaku. Acta Agrophysica, 99, ISNN 1234-4125.

Żołądkiewicz, A. (2018). Ekonomiczno-ekologiczne aspekty produkcji biopaliw ciekłych. Roczniki Naukowe, Z.3, tom XVIII, UMK w Toruniu, 426-431.

Most read articles by the same author(s)