Nonparametric Methods in the Analysis of the Quality of Kernel of Selected Winter Wheat Cultivars

Main Article Content

Magdalena Ćwiklińska
Zofia Hanusz
Jakub Soja
Renata Polak

Abstract

The paper presents a statistical analysis of weight and diameter of kernel obtained for eight investigated winter wheat cultivars. Preliminary analyses of experimental results, such as compliance with a normal distribution, equality of variance for particular cultivars, and occurrence of outliers proved that there is no justification for the use of a traditional one-way analysis of variance for verification of hypotheses according to which weight and diameter of grains of the investigated winter wheat cultivars do not differ. A nonparametric Kruskal-Wallis test was used for verification of hypotheses which based on the experimental results enabled to reject both hypotheses. Further, simultaneous average weight and diameters of grain of the investigated cultivars were compared with the use of Nemenyi-Dunn test. The applied test enabled to conclude which cultivars had a significantly higher weight than the others. Analogous comparisons were carried out for the diameter of kernels of the investigated winter wheat cultivars.

Article Details

How to Cite
Ćwiklińska, M., Hanusz, Z., Soja, J., & Polak, R. (2021). Nonparametric Methods in the Analysis of the Quality of Kernel of Selected Winter Wheat Cultivars. Agricultural Engineering , 25, 125-134. https://doi.org/10.2478/agriceng-2021-0010
Section
Articles

References

Biecek, P. (2008). Przewodnik po pakiecie R. Oficyna Wydawnicza GiS. Wrocław. ISBN: 978-83-62780-22-8.

De Mendiburu, F. (2021). Statistical Procedures for Agricultural Research, Package ‘Agricolae’, https://cran.r-project.org/web/packages/agricolae/agricolae.pdf [available 15.09.2021].

Dziki, D., Laskowski, J. (2004). Influence of kernel size on grinding process of wheat at respective grinding stages. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 54(1), 29-33.

Dziki, D., Różyło, R., Laskowski, J., Grundas, S. (2011). Ocena właściwości fizycznych ziarna pszenicy przy wykorzystaniu analizatora pojedynczych ziarniaków. Inżynieria rolnicza 1(126), 39-46.

Fox, J., Weisberg, S. (2019). An R Companion to Applied Regression, Third edition. Sage, Thousand Oaks CA. https://socialsciences.mcmaster.ca/jfox/Books/Companion/ [available 15.09.2021].

Geodecki, M., Grundas S. (2003). Liczba i masa ziarniaków w kłosku i kłosie pszenicy, Acta Agrophysica, 2(4), 743-748.

Górecki, T. (2011). Podstawy statystyki z przykładami w R. Wydawnictwo BTC, Legionowo. ISBN: 978-83-60233-69-6.

Grundas, S (2002). Monitoring jednorodności ziarna zbóż - propozycje rozwiązań aparaturowych dla celów hodowlanych i przemysłowych. Biuletyn Informacyjny PAN, 7, 708.

Grundas, S. (2004). Charakterystyka właściwości fizycznych ziarniaków w kłosach pszenicy zwyczajnej Triticum aestivum L., Acta Agrophysica, 102. http://www.old.acta-agrophysica.org/artykuly/acta_agrophysica/ActaAgr_102_2004_0_0_0.pdf. [available 15.09.2021].

Koronacki, J., Mielniczuk, J. (2001). Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa. ISBN: 9788301199784

Lovric, M. (red.) (2011): International Encyklopedia of Statistical Science. Springer, ISBN 978-3-642-04898-2;

Srivastava, M.S. (2003). Methods of Multivariate Statistics, John Wiley & Sons, New York. ISBN: 978-0-471-46172-2.

Thode, H.C. (2002). Testing for Normality, Marcel Dekker, Inc. New York. ISBN 9780429213250.