(1)
Krzysztofik, B.; Abdrakhmanov, A.; Orazaliyev, B.; Zhusin, B.; Tynysbekova, S. Solutions to Pollution Problems of Oil. AgricEng 2017, 21, 5-14.