Statistical Analysis of Correctness of Seaming Canned Food in Food Production with the Use of Standard Control Chart

Main Article Content

Michał Michałowski
Sylwia Mierzejewska
Krzysztof Kukiełka
Aldona Bać
Joanna Piepiórka-Stepuk

Abstract

The paper presents a study on the control of the canned fish seaming with the so-called double seam and statistical analysis of correctness of seaming. The use of standard control charts enabled observation and intervention in case irrelevant parameters occur to keep the stability of the process. Based on the analysis made in Statistica program, a moment could have been captured when a machine had to be regulated in case the value of parameters of the double seam decreased and it had to be concluded unanimously when the most important seaming tools (rolls) should be replaced. A problem that had been solved consists mainly in ensuring the stability of the process during constant monitoring of the seaming process of the canned food.

Article Details

How to Cite
Michałowski, M., Mierzejewska, S., Kukiełka, K., Bać, A., & Piepiórka-Stepuk, J. (2019). Statistical Analysis of Correctness of Seaming Canned Food in Food Production with the Use of Standard Control Chart. Agricultural Engineering , 23(4), 31-39. https://doi.org/10.1515/agriceng-2019-0034
Section
Articles

References

Czyżewski, B. (2009). Metody statystyczne w sterowaniu jakością procesów. Wielkopolski Klub Jakości FSNT NOT.

Hosmer, D.W., Lemeshow, S. (2000). Applied logisticl regression: Second Edition, New York John Wiley ---amp--- Sons, USA.

Michałowski, M. (2017). Analiza statystyczna prawidłowości zamknięcia konserw w produkcji spo-żywczej przy wykorzystaniu standardowych kart kontrolnych. Praca dyplomowa inżynierska, Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Koszalin 2017.

PN-O-79551:1997 Opakowania jednostkowe metalowe – puszki do artykułów żywnościowych konserwowych – ogólne wymagania i metody badań

Rybarczyk, S. (1990). Technologia obróbki i przetwórstwa ryb. Szczecińskie Wydawnictwo Diecezjalne Ottonianum, Gniezno, Polandb

Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki w oparciu o program Statistica PL na przykładach z medycyny. Wydawca StatSoft Polska, Kraków. ISBN 83-88724-18-5